Menu
نویسنده مطلب : ghasemnikzad

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


میزان خود افشاییم بطور کل و در همه جوانب متوسط رو به پایین است  فکر میکنم دلیلش برگرده به تیپ شخصیتیم که درونگرا بودن باشه 

بعضا از خود افشایی بعنوان ابزار جهت ارتباط صمیمی استفاده میکنم گاهی تصور میکنم که خود افشایی من باعث میشه که بتوانم تا حدودی بتوانم بر  طرف مقابل اثر مثبت بگذرام 

اما شاید مسئله ی مهم کنترل یا مدیریت خودافشایی باشد چون خودافشایی یک صفت طبیعی انسانی است همانند خیلی از خلق و خو های دیگرست که از ابتدای خلقت با انسان بوده و تعریفش برای همگان آشناست.