Menu
نویسنده مطلب : حسین صالحی

مطلب مورد بحث:

اثر آیکیا | دلبستگی به آن‌چه خود ساخته‌ایم


ارزش بیشتر، صرفاً به علت مشارکت
کاملا درست است وقتی افراد در کاری مشارکت بیشتری دارند و بخصوص اگر مطمعن شوند نظراتشان شنیده می شود و به کار گرفته می شود هم انگیزه شان بالاتر می رود و هم تعهد بیشتری پیدا می کنند حال باتوجه به افسانه سیزیف که در درس قبلی خواندیدم  خیلی مهم هست که وقتی دیگران را مشارکت بدهیم و ازشان نظر بخواهیم که واقعا هم به این کار اعتقاد داشته باشیم و هم بخواهیم از نظراتشان استفاده کنیم و اگر جایی به هر دلیل تصمیم خود را نهایی کردیم یا احساس می کنیم پرسنلمان در این موضوع صاحب نظر نیستند بهتر است در فرآیند تصمیم گیری مشارکتشان ندهیم چون بعد از مدتی به بیهوده بودن این کار پی می برند و بیشتر انگیزشان را از دست می دهند

اثر مالکیت

این اثر هم یکجاهای به نظرم با اثر ایکیا شباهت زیادی دارد شما ارزش بیشتری برای چیزهای که دراختیار دارید قایل هستید اگر رشته مدیریت خواندید اگر ماشین تویوتا دارید و … حالا جالب است ترفندی که خیلی از فروشنده ها به کار می برند که ببرید اگر دوست نداشتید برگردانید شاید به عنوان یک حق انتخاب رضایت مشتری را افزایش می دهد اما در واقع حس مالکیتی که فرد نسبت به آن کالا پیدا می کند معمولا پس دادن را خیلی سخت می کند