Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


آنچه براساس محتوای این درس می‌توان آموخت این است که هرچقدر که ما بتوانیم همپوشانی بیشتری بین فعالیت‌های هدفمند و فعالیت‌های شادی‌آفرین در زندگی روزانه خودمان به وجود آوریم و سهم بیشتری از زمان خودمان را به انجام آنها اختصاص دهیم، شادی بیشتری نصیبمان خواهد شد و رضایتمندی‌مان هم افزایش خواهد یافت.

بسیاری از محیط‌های کاری که کارمندان در آن دچار بی‌انگیزگی و سستی می‌شوند، عدم وجود هدفمندی و لذتبخشی در فعالیت‌ها و وظایف شغلی کارمندان است.

این موضوع را می‌توان در هدفگذاری سالیانه هر فرد هم پیاده سازی کرد. به این شکل که با تعیین کلمه سال و یک هدف کلی و مشخص برای یک سال در کنار سایر اهداف که در قالب یک کلمه تعریف می‌شود و در نظر داشتن آن در کل لحظات زندگی سالیانه، علاوه بر ایجاد هدفمندی در تمامی لحظات فراغت و خالی زندگی، لذت را به لحظه لحظه زندگی اضافه کرد.