Menu
نویسنده مطلب : فرشید فراست

مطلب مورد بحث:

تحلیل استراتژیک منابع | مدل VRIO


بسته به زمینه این پرسش پاسخ های متفاوتی دارد

برای یک فرد به عنوان یک نیروی بازاریابی دیجیتال:

مهارت تحلیل با گوگل آنالیتیکس و مهارت کار با آفیس، از جنس سربار استراتژیک هستند. در مقابل مهارت کار با گوگل ادوردز، مهارت و تجربه کار با ابزارهای تحلیل داده، تجربه طراحی و اجرای کمپینهای تبلیغاتی آنلاین بزرگ می تواند از جنس نیروی پیشران باشند.

برای یک سازمان به عنوان یک فروشنده خودرو:

ساز و کارهای پرداخت قسطی به عنوان یک سربار استراتژیک هستند، اما در مقابل امکا تست درایو یک نیروی پیشران است.