Menu
نویسنده مطلب : مرضیه انصاری راد

مطلب مورد بحث:

سکوت قدرت درونگراها (قدرت سکوت) نوشته سوزان کین


“هیچ ایرادی ندارد که به خاطر فرار کردن از یک مکالمه کوتاه پر از تعارف بی خاصیت، مسیر خودمان را عوض کنیم و به سمت دیگر خیابان برویم” (کاری که همیشه من انجام میدم اما با منتقد بی رحم درونم مواجه شدم)

جالبه که این کتاب رو اینجا می بینم, بسیار مایلم که این کتاب رو بخونم هرچند هنوز موفق نشدم. برای من مطالعه این کتاب از واجباته , شاید گشایشی بشه تا بخاطر درونگرایی احساس ناخوشایندی نداشته باشم و برچسب های” دختربد” بودن به خودم نزنم.

ممنونم از “متمم” بخاطر همه ی مقاله هایی که حس خوبی در من ایجاد کرده و همینطور کتابای خوبی که معرفی میکنین.