- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سوسن طالقانی

مطلب مورد بحث:

خرید درمانی: راهکاری برای بهبود ناراحتی و افسردگی؟


به عنوان یه دانشجو خوابگاهی که از خونه و خانواده ش جداست و استرس درس های دانشگاه و کارهای جانبی رو هم داره ، هرزمان که استرس یا ناراحتی بیش از حد تحمل میشه میرم خرید.مثلا اول ترم که از شهر و خانواده خودم دور میشم و باید با محیط نسبتا جدید سازگار شم.یا زمانی که نمره امتحانات مطلوب نیست.حتی اگر چیزی نخرم هم باز به قصد خرید میرم بیرون.دقیقا این احساس که خیلی هم با این شهر غریبه نیستم یا این حس که هنوز قدرت انتخاب و کنترل دارم بهم دیت میده که باعث میشه آروم شم
این درمورد تقریبا تمامی دانشجوهای خوابگاهی بخصوص دخترا صدق میکنه