Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

انواع سوال و شیوه سوال پرسیدن در تعارض‌ها و اختلاف‌نظرها


از بین شش نوع سوال فوق، سه مورد را که کمتر از سه مورد دیگر مورد استفاده قرار می‌دهید انتخاب کنید و بنویسید.

به نظرم من سه نوع

۱٫مقیاس‌گذاری

۲٫سؤال نقض هدف

۳٫سناریوهای فرضی

را کمتر از سه مورد دیگر مورد استفاده قرار می‌دهم.

 

به یکی از آخرین تعارض‌هایی که داشته‌اید و به شیوه‌ی مطلوب حل نشد فکر کنید. با مرور این درس، آیا می‌توانید یک سوال بنویسید که احساس می‌کنید اگر آن را مطرح می‌کردید، شاید نتیجه‌ی بهتری می‌گرفتید؟

اگر بخواهی برای کل اقداماتی که در این مدت برای حل این مشکل انجام داده‌ام، نمره‌ای از صد بدهی، چند نمره از آن را به خاطر این اقدام کوچک که از نظر تو یک کوتاهی یا قصور بوده است، کم می‌کنی؟