Menu
نویسنده مطلب : سلما پیشوا

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | هدف گذاری اشتباه برای سیستمها


برای من این اتفاق درباب رسیدن به آرزوها افتاده. زمانی که فکر می کردم رسیدن به فلان مقصد دیگه غایت زندگی منه و نکته عجیبش اونجا بوده که بعضی وقتا از شرایطی گله داشتم که دقیقا همون آرزوی محقق شده من بوده انگار که اصلا آرزوی من نبوده فقط به این دلیل که نمی تونستم باور کنم که آرزوی محقق شده من می تونه انقد جنبه های تاریک هم داشته باشه!!!!!!!

بنابراین

لطفا با احتیاط آرزو کنید….