Menu
نویسنده مطلب : ع. میثاقی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


سلام سمانه عزیز

در درس استعداد استقرا جمله ای را خواندم که شاید پاسخ سوال شما باشد:

اساساً زمانی که آزمون‌های استعدادسنجی در طول بازه‌‌ی زمانی گسترده‌تری اجرا می‌شوند، نمی‌توانند یک استعداد واحد را بسنجند بلکه ترکیبی از استعدادها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

(اگر یک نفر را به مدت چند ثانیه تحت تنش و استرس قرار دهید، توانایی او در مقابله با استرس را ارزیابی می‌کنید. اما اگر او را یک ساعت تحت استرس قرار دهید، آنچه مشاهده می‌کنید ترکیبی از استقامت، توانایی مدیریت احساسات، توانایی مدیریت استرس، میزان منطقی و احساسی بودن و موارد دیگر خواهد بود)