Menu
نویسنده مطلب : زهرا غلامی جلال

مطلب مورد بحث:

هوش کلامی | مهارتهای کلامی و پرورش تسلط کلامی


اهمیت و کارکرد تسلط کلامى

 

در حال حاضر که فکر مى کنم به نظرم، مسلما این سلسه درس یکى از ضرورى ترین تمرین ها براى هر یک از ما متممى هاست، هم براى بیرون از فضاى متمم و مهمتر در داخل فضاى متمم. وقتى متمم بر اساس یک فضاى تعاملى و تمرینى بنا شده است، پس یک ضرورت است که یک متممى در نوشتن و انتقال نظراتش تسلط داشته باشد، با حساسیت برخورد کند و در جهت تقویت این ویژگى بکوشد تا بتواند اندیشه هایش را در پاسخ تمرین ها به موفق ترین شکل اش ارائه کند، چه به لحاظ کافى و کامل بودن پاسخ که از توضیحات اضافى به دور باشد تا وقت دوستان دیگر را که پاسخ ما را مى خوانند در نظر داشته باشد و هم با داشتن دامنه کلمات وسیع با استفاده از کلمات بجا و درست به بهترین شکل، منظور و مقصودش را از پاسخى که به تمرین ها داده است به مخاطبانش انتقال دهد.

 

البته با اشاره به اهمیت این درس براى متممى ها و فضاى خود متمم نمى خواستم که از اهمیت این تسلط براى دیگران و در فضاهاى خارج از متمم کم کنم.

 

من خودم معرفى درس را که خواندم کاملا اهمیت اش را درک کردم. بارها شده احساس نیاز کردم براى توضیح دادن ناموفق در استفاده از کلمات درست و بجا و اینکه منظورم را همانطور که در ذهن دارم بتوانم انتقال دهم چه از لحاظ گفتارى و چه نوشتارى. البته تا وقتى در مقابل فردى باشیم که از ما تسلط کلامى اش در سطح پایین ترى است و دامنه واژگانش محدودتر از ماست مشکلى نیست و احساس نیاز وجود ندارد، اما وقتى مى خواهیم با فردى بالاتر از سطح کلامى خودمان ارتباط بگیریم آن زمان است که نیاز به تسلط کلامى را کاملا حس مى کنیم. همین الان هم از این نوشته من در این قسمت میشود فهمید که چقدر نیازمند این تسلط دوست داشتنى هستم.