Menu
نویسنده مطلب : احمد رمضانی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس بتوانید:

رویدادهای تاریخ ساز از قبل از میلاد مسیح تا کنون را نام ببرید.

پنج مورد از دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی را در هریک از چهار سطح ملی، منطقه‌ای، جهانی و تاریخی نام ببرید.

تفاوت‌های اردوگاه سلطه‌گر و سلطه‌ستیز را نام ببرید.