Menu
نویسنده مطلب : زینب یوسفی

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


با سلام و احترام

نیازهای آموزشی من:

۱- بازاریابی و فروش

۲- مذاکره

۳- سواد عددی

۴- ترس و اضطراب

۵- مهارت سخنوری، تسلط بر کلام و صدا، تاثیرگذاری

۶- استفاده از مهارت زبان انگلیسی در بازاریابی، فروش و تجارت

۷- پلت فرم

در حقیقت در حال حاضر همه در درجه یکسانی از اهمیت برای من قرار دارند.

من در فروردین مذاکره، سرمایه گذاری و خرید برای فروش بهار و تابستان را نیاز دارم.