Menu
نویسنده مطلب : عليرضا اسمی‌خانی

مطلب مورد بحث:

کارهای زیبای سرامیکی | تعامل انسان و طبیعت


درود به دوستان عزیزم

• بیش از هر چیز این زنگ تفریح، مرا به یاد “گفتگو درباره کارتون” انداخت که متمم عزیز منتشر مى کند؛ و دوستان متممى دیدگاه هاى متفاوتشان را بیان مى کنند.

• “ساکت مانند یک موش” ذهن من را بیش از هر چیز به سمت “Vacanti mouse” برد. پیشنهاد مى کنم پیرامون ان جستجویى کنید. کارهای زیبای سرامیکی | تعامل انسان و طبیعت
(منبع: ویکى پدیا)

• یکى از مواردى که در فاخته به ذهن من رسید، لانه “زمین”است که اگر سقوط کند (بیش از انچه که باید تخریب کنیم یا هم اینک تخریب شده)، شاخه خواهد شکست و “با هم” سقوط خواهیم کرد (البته درست تر است بگویم “ما” سقوط مى کنیم).

• بیشتر مواقعى که با چنین اثارى رو به رو مى شوم، با سرعت بالایى از ان ها عبور مى کنم. به خودم مى گویم “اگه زیاد روش بمونى، تو رو تو خودش مى کشه”.

سبز و کامروا شوید.