هدایت - روشهای نادرست متمم خوانی! usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : هدایت

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام:)

من فقط مطالب درسی یا غیردرسی اونای که استادش رو میشناختم و میدونستم واقعا بحثاش مفیده رو یادداشت برداری میکردم ولی جالبه از این به بعدم از متمم هم یادداشت برمیدارم واسه خوردم دوم این که مطالعه من زمان دقیق نداره ولی مکانش همیشه تو خونه هست سوم اینکه اره شده بدون وقفه چیزی خوندم و به فکر رفتم البته قبلنا اینطور نمیشدم و چهارم اینکه هرچی فکر کردم تعامل انتخابی زیاد اتفاق افتاده ها اما مثالش یادم نیست بخصوص بین درس استادا خخخ