Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

فهرست کتابهای پیشنهادی شما برای سال ۱۴۰۰


۱- کفش باز  نوشته فیل نایت – ترجمه شورش بشیری – انتشارات میلکان

۲- خودن باش دختر – نوشته ریچل هالیس

۳- قمار باز نوشته داستا یوسکی

۴- سووشون – سیمین دانشور

۵- ساربان سرگردان – سیمین دانشور

۶- جزیره سرگردانی – سیمین دانشور

۷- یادداشت های زیر زمینی – داستا یوسکی

۸- خرمگس – نوشته اتل لیلیان ویچ

۹- همسایه ها – احمد محمود

۱۰- برادران کارامازوف – داستایوسکی