Menu
نویسنده مطلب : نسیم بابایی نیک

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


   ۱٫            متوسط   در مقایسه با دوستان‌ و نزدیکان‌تان، فکر می‌کنید خودافشایی شما در چه سطحی است؟
کمتر از بقیه است .
   ۲٫            در چه حوزه‌هایی خودافشایی بیشتر و در چه حوزه‌هایی خودافشایی کمتر دارید؟
           در بعضی از افکار ، برخی رویدادها و ترجیحات گاهی هم موفقیت ها و اهداف ،
           خود افشایی بیش تری دارم
           اما در مورد احساسات و شکست ها کمتر 
   ۳٫            تا چه حد در مورد اینکه چه چیزی را بگویید یا نگویید، فکر می‌کنید؟ آیا این رفتار به صورت کاملاً اتوماتیک و درونی شده انجام می‌شود؟ یا بخشی از ذهن شما را به خود اختصاص می‌دهد؟
تقریبا اتوماتیک و درونی شده  و کمتر پیش میاد که از قبل بهش فکر کنم .
   ۴٫            آیا خودافشایی شما در مورد یک موضوع خاص، در فضای فیزیکی و آنلاین، تفاوت دارد؟ تفاوت زیادی ندارد.
 
   ۵٫            آیا میزان خود افشایی طرف مقابل، به قضاوت شما در مورد زیرکی یا سادگی او و نیز قابل اعتماد بودن یا نبودن او، تاثیر دارد؟ بله