Menu
نویسنده مطلب : مَسعود

مطلب مورد بحث:

دو نوع فروشندگی: فروش به افراد / فروش به سازمان‌ها و کسب و کارها


فروش به سازمان  یا کسب و کار ها کار یک نفر نیست یا حداقل نباید اینگونه باشد چون پروسه طولانی تری دارد و یک فرد به تنهایی نمی تواند همه کارها را انجام دهد. وقتی نظرها را خواندم موضوعی که نظر مرا جلب کرد این بود که برای فروش به سازمان ها در ایران باید برای مسئول خرید سازمان صرف داشته باشد و مساله اصلا مارجین یا جایزه نیست. شاید برای ارتباط برقرار کردن با این افراد خاص و نظر آنها را جلب کردن(شاید همان رشوه) مقاله یا کتاب آموزنده ای نوشته شود.