Menu
نویسنده مطلب : زهره جلالی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


من فکر میکنم اینکه ما در رابطه با یک موضوع صرفا یک سری نظریه یا اصطلاح را یاد بگیریم یا مثلا چند فرمول ریاضی یا فیزیک یاد بگیریم یا حتی زندگینامه‌ی چند دانشمند برجسته هر درسی را بدانیم کمکی به کاربردی کردن آموخته هایمان نمی‌کند.

شاید بتوانیم در مجالس صحبت کنیم و روی آموخته‌هایمان مانور بدهیم و سخنوری کنیم، اما فکر نمی‌کنم بتوانیم هنگام مواجهه با مشکلات و مسائل و در حقیقت علامت سوال‌ها در یک درس خاص از دانسته‌هایمان کمک بگیریم.

مثلا در مدرسه، ریاضی یاد می‌گیریم. مشتق، انتگرال و هزاران فرمول بی معنی که برای همه‌ی دانش آموزان سوال است که اینها به چه دردی می‌خورند؟ شاید اولین بار که به کاربرد این مباحث برخوردم و حس کردم واقعا آموختن اینها نمی‌تواند بی فایده باشد، حل مسائل بهینه سازی بود.

برای من حل مثال های مختلف در مباحث مهندسی و مطالعه کیس استادی ها در مباحث مدیریتی تا حدودی در کاربردی کردن اصول یک مبحث کمک کننده بوده است.