- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : وحید بلبل وند

مطلب مورد بحث:

جملاتی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست


سلام رفقای متممی
اینقدر اینجا از این کتاب و نویسنده و مترجم تعریف شد که واقعا میارزه خلاصه این کتاب رو مطالعه کرد.
البته من واقعا به این مطلب رسیدم و قبول دارم که :
———
” در جدایی ، سخنان مهرآمیز را کسی می گوید که عاشق نیست. ”
——–
که البته نویسنده کتاب سال ۱۹۱۳ به اون رسیده…