Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

آیا من آینده نگر هستم؟


سلام به دوستان

۱٫ معمولاً توانایی خوبی در رویا پردازی و تصویر سازی و تجسم دارم و اغلب رویابافی می کنم. البته گاهی برای سرگرمی و دلخوشی و در مواردی که تصمیم و هدف خاصی دارم تمام مراحل آن و آینده و نتایج و عواقب احتمالی آنرا تصویر سازی می کنم و این کار در تصمیم گیری به من بسیار کمک می کند، هر چند که گاهی با وجود این دانسته ها و حقایق، آگاهانه از سیستم ۱ تصمیم گیری استفاده می کنم(غلبه احساس بر عقل). تا بحال چندین خواسته بزرگم را با تجسم مستمر و البته تلاش به واقعیت مبدل کرده ام. معمولاً با تصویر سازی چیزی را که بخواهم می توانم بدست بیاورم. بطور نسبی با تغییرات کنار می آیم چه در محل کار و چه در خانواده و محیط های دیگر. عدم وابستگی به افراد و مکان باعث می شود که تغییرات را هرچند که برایم مطلوب نباشد پذیرا باشم و دشواری آنرا با این تفکر که موقتی است و یا تجربه جدیدی است، تسهیل می کنم.

* افراد منعطف، مشتاق یادگیری، مثبت نگر، دارای روحیه کنجکاوی و جستجوگر، فعال و پرتکاپو، خلاق، ریسک پذیر، آزمایشگر، دنبال “تر” بودن (بهتر، بیشتر، جدیدتر و …) در استفاده از این استعداد موفق تر خواهند بود. افراد آینده نگر سوار بر موج تغییرات می شوند و مسیر موج را تغییر می دهند. آنها خود توسعه ای (SELF – DEVELOPMENT)، خود تشخیصی (SELF – REALIZATION) و خودکنترلی (SELF – CONTROL) یعنی افزایش توانمندی در رقم زدن و کنترل سرنوشت خود را می جویند. آنها نه توجیه گرند (SATISFICER) نه بهینه ساز (OPTIMIZER)، آنها آرمان گذار (IDEALIZER) هستند و برای آینده ای برنامه ریزی بلند مدت می کنند که شاید به عقیده خیلی کوشش بیهوده ای باشد.

افراد بسیار سنتی و متعصب بر روی باورهای منسوخ شده، افراد بسیار محتاط و دارای قدرت تصمیم گیری پایین، افراد پیرو و با ریسک کم و با خلاقیت پایین از این استعداد کمتر بهره خواهند برد.

۲٫ به نظر من دانشمندان، مخترعان، کاشفان، کارآفرینها، نویسندگان، جهانگردان و حتی مشاغلی مانند خلبانها، برنامه نویسها و … این استعداد را به میزان بیشتری در خود دارند و بکار می برند و شاید مشاغل یکنواخت مانند اغلب کارمندیها و بعضی از کسبه کمتر از این استعداد استفاده نمایند. هر چند که داشتن این استعداد و بکارگیری صحیح آن در یک خانم خانه دار هم می تواند موجب تمایز شود.

۳٫ بسیار علاقه مندم که در حوزه تفکر سیستمی خودم را تقویت کنم چون تغییر بینش است و اقدام به خواندن درسهای متمم در این حوزه خواهم کرد، همچنین هر روز چند جمله از رویاهای خودم را به زبان انگلیسی یادداشت خواهم نمود.