Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


درود و خدا قوت

ما میخواهیم وضعیت یک شرکت را از نظر مالی بسنجیم.

چه شاخص هایی با بکارگیری چه ابزارهایی برای این کار وجود دارد؟

شاید با دانستن اینکه سود و هزینه های ان چقدر می باشد آن را بسنجیم.

استفاده از صورت های مالی این شرکت هم چون ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد ،یادداشتهای همراه صورتهای مالی گزارشهای فروش و…. همگی ابزارهایی هستند برای سنجش وضعیت مالی .

استفاده از شاخصهای که نسبتهای مالی نامیده میشود در این راستاست.در واقع میخواهیم صورتهای مالی را تجزیه و تحلیل کنیم.

یک شاخص این است که نسبت جاری این شرکت به میزان ۲ باشد .که معمولا نشان دهنده قدرت این شرکت برای پرداخت بدهی های جاریش است.و بیشتر برای استفاده اعتبار دهندگان هست.

نمیخواهم در اینجا همه نسبت ها را توضیح دهم .ولی اگر همان نسبت جاری را در نظر بگیرید در واقه توانایی شرکت را در پرداخت تعهداتش نشان میدهد.اگر شرکت وجه کافی در اختیار ناشته باشد با مشکل بزرگی روبروست.اینجا باید مدیریت به فکر تامین مالی داخلی یا خارجی باشد.

به عنوان مثال وام بگیرد یا از دارایی های بلا استفاده به فروش برساند یا سهام هایی که در اختیار دارد را به وجه نقد تبدیل کند.

عدم مدیریت وجه نقد خیلی شرکتها را به مشکلات عدیده ای دچار میکند ،دریافت وام با نرخ های بالا که ادامه حیات شرکت را مختل میکند.

مدیریت مالی شرکت این موضوع را باید همیشه با برنامه های شرکت و دیگر پرداخت ها در نظر بگیرد که نقدینگی به اندازه کافی وجود داشته باشد.

اگر اهداف به گونه ای غیر قابل دسترس تنظیم شده باشند مثلا خرید مواد بیش از حد اندازه یا برنامه های برای توسعه شرکت ولی به نقدینگی شرکت دقت نکرده باشند انحرافاتی شکل خواهد گرفت که باید سریعا اصلاح شوند.

آیا اگر مواد گران شود ،وجه نقد کافی وجود دارد که به تولید مورد نظر دست پیدا کرد؟

یا برای روبروشدن با عوامل غیر مترقبه برنامه ای داریم ؟

استفاده از بودجه های منطقی که براساس تجربه ،برنامه ها و عملکرد سنوات قبل تنظیم شده برای جلوگیری از این انحرافات سودمند خواهد بود.