Menu
نویسنده مطلب : سعید پرویزیان

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پاسخ تمرین ۱: پروژه: تبدیل شدن به یک مدیر محصول

این پروژه زمان شروع مشخصی دارد و در زمان بندی تعیین شده طبق دوره و کارهایی که انجام میدم پایان مشخصی را برایش در نظر گرفتم. با معیارهایی نیز قابل سنجش است.

پاسخ تمرین۲: در شتاب دهنده ها هر استارتاپ یک پروژه است

تمامی استارتاپ ها با یک ایده وارد مجموعه ما میشوند و طبق برنامه ریزی مشخص و زمان شروع و پایان تعیین شده باید به هدف هایشان برسند.

تمام‌مراحل طبق برنامه پایش می شود و بودجه و هزینه ها نیز طبق معیار و برنامه مشخص تخصیص داده می شوند که در نهایت پروژه طبق زمان مشخص شده به هدفش برسد.
عملیات که در حین راهبری استارتاپ ها شکل گرفته بخش برنامه ریزی اولیه و پذیرش برای هر استارتاپ هست که زمان شروع و پایان مشخصی نداره و تقریبا تکراری می شود.