Menu
نویسنده مطلب : داود

مطلب مورد بحث:

یک پاراگراف فارسی به انتخاب شما


تلاش می تواند باعث ایجاد تغییر شود

یکی از جالب ترین جنبه های کسب و کار و جنبش های سازمان یافته این است که ارتباطی میان علاقه و تلاش فرد وجود دارد که افراد آن را در پروژه و نتیجه کار دخیل می کنند.

این مطلب در باره آب و هوا صادق نیست. آب و هوای هر روز را همان طور که هست بپذیرید، چون کاری از دست تان بر نمی آید. ولی سهم از بازار، نوآوری، مذاکره و ارتباطات انسانی، تمام این ها با داشتن نگرش درست و تلاش مناسب قابل تغییرند.

چالش اصلی این است که به هنگام کافی نبودن تلاش مان بتوانیم درک کنیم و پروژه ها و فرصت هایی را برگزینیم که احتمال بیشتری دارد پاداش عشق و علاقه ای را که صرف آن موقعیت کرده ایم ، به ما بدهد. اگر در این دنیا هیچ راهی برای جلب رضایت فلان مشتری با میزان تلاش عقلانی وجود نداشته باشد، شاید بهتر است شرایط را بپذیرید، نه اینکه با تلاش برای تغییر ذهنیت آن شخص(و هر بار شکست خوردن) ، خودرا از پای در آورید.

بین اینکه منفعلانه تمام عناصر محیطی را بپذیرید(و به همین ترتیب فرصت های موجود برای بهره گیری را از دست دهید) با اینکه به اندازه کافی عاقل باشید تا چیزهای غیر قابل تغییر را به حال خود رها کنید یا حداقل به طور موقت مشکل را رفع کنید، تفاوت بسیاری وجود دارد.

از کتاب مهره حیاتی

نویسنده: ست گادین

ترجمه ی علیرضا خاکساران

نشرآموخته ۱۳۹۷

صفحه ی۲۳۶