- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : گروه متمم

مطلب مورد بحث:

سوالات متداول در مورد کامنت گذاری در متمم


جناب آقای سیفی نیا.

پیشنهاد شما متین و منطقی است.

آن را ثبت کردیم تا شیوه‌ی اجرایش را پیگیری کنیم.

معمولاً کمی در مورد شیوه‌هایی که نوتیفیکیشن دائمی برای دوستان می‌فرستند تردید داشته‌ایم. اما از سوی دیگر، استفاده از چنین قابلیتی می‌تواند کاملاً به انتخاب دوستان باشد و بنابراین، اگر هم اختلال و مزاحمتی ایجاد کند، به انتخاب دوستان است.

ممنون که ضعف‌های ما را تحمل می‌کنید و به ما کمی فرصت می‌دهید تا دستورات شما و سایر دوستان متممی را در زیرساخت نرم افزاری متمم لحاظ کنیم.

محمدرضا شعبانعلی