Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


به عنوان نمونه می شود به بیمه تکمیلی جهت دندانپزشکی در شرکت مان اشاره کنم کسانی که از بیمه در طول سال پیش نمی آید استفاده بکنن برای اینکه بتونن از این بیمه استفاده بکنند اقدام به فاکتورسازی می نمایند و تحویل قسمت بیمه تکمیلی می دهند و مبلغی که هزینه نکرده اند را استفاده می کنند و به این فکر نمی کنند ممکن با این کارشون بدلیل استفاده همه از بیمه ، دیگر شرکت های بیمه قادر به خدماتشون نباشند.نیاز که ما بلند مدت تر به این مورد توجه کنیم و برای ماندگاری این خدمات در زمان های ضروری ، به فکر سود کوتاه مدت خودمان نباشیم.