Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف، تفکر سیستمی و هدفهای ضمنی


اینکه مشکل اصلی فقط مدیران باشند را صحیح نمی دونم . در چنین مجموعه هایی که به نظرم اصلا در تعریف سیستم نمی گنجند.دلایل به هم پیوسته زیادی در این باره وجود دارد.

البته در این نظر مشخص نشده کارمندان در بخش دولتی و یا هر بخش وابسته به دولت و آن هم در بخش خدمات مورد نظر است یا هر کسی که در بخشهای غیر دولتی یا صنعتی مشغول به کار است.

اما در مورد بخش دولتی می توانم بگویم که در اینکه عملکرد مدیران به خصوص مدیران در رده های میانی بسیار ضعیف است( چون اصلا قصد مدیریت ندارند). بلکه قوانین اداری و استخدامی و بطور کل قانون گذاری در ان موارد هم یک سمت مشکل است. به عبارتی در سیستم استخدامی دولتی در هرشکل به راحتی نمی توان کارمند وظیفه نشناس، غیر متعهد و ناکارآمد را از سیستم حذف کرد یا از او در کاری که توانایی بیشتری دارد استفاده کرد. هر تصمیم مدیریتی با یک نامه از دیوان عداری اداری یا مراجع خاص یا فرد خاص بی اثر می گردد.

سیستم آموزشی ما چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی به آنها روش زندگی ، کار گروهی ، متعهد بودن و داشتن عزت نفس را آموزش نمی دهند. در ضمن مهارت های لازم در این خصوص را هم بعد از پایان تحصیلات ندارند. پس کارمندان هم قسمتی از مشکل هستند.

فرهنگ جامعه هم  که به این قضیه دامن میزند. چون رسانه ها هم نمیتوانند در این خصوص خیلی دست باز اطلاع رسانی کنند.