- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

دنیای زیبای رنگها - این بار رنگ سیاه


ممنون از یه زنگ تفریح زیبای دیگه. (اگرچه مشکی و سیاه، رنگ مورد علاقه ی من نیست، اما به عنوان یک رنگ و در کنار رنگهای دیگه، زیباست…) . این زنگ تفریح و تصاویر زیباش رو که دیدم، یاد شعری از یک کودک آفریقایی افتادم که خیلی وقت پیش خونده بودم و خیلی منو تحت تاثیر قرار داده بود. (این شعر از طرف سازمان ملل به عنوان بهترین شعر سال ۲۰۰۶ شناخته شده.)

” شما به من می گویید رنگین پوست؟!

من وقتی به دنیا آمدم، سیاه بودم

وقتی بزرگ می شوم، سیاهم

وقتی زیر آفتاب می روم، سیاهم

وقتی می ترسم، سیاهم

وقتی مریض می شوم سیاهم

و … وقتی می میرم، هنوز هم سیاهم؛

و شما مردم سفید پوست

وقتی به دنیا می آیید، صورتی هستید

و و قتی بزرگ می شوید، سفید

وقتی زیر آفتاب می روید، قرمز

وقتی سردتان می شود، آبی

وقتی می ترسید، زرد

وقتی مریض می شوید، سبز

و … و قتی می میرید، خاکستری می شوید

آیا باز هم به من می گویید رنگین پوست؟!”

دنیای زیبای رنگها - این بار رنگ سیاه