Menu
نویسنده مطلب : سعیده جلالیان

مطلب مورد بحث:

تاریخچه سئو و الگوریتم های جستجو


فاکتورهایی که نشان دهنده سطح رضایت کاربر از صفحه یک سایت هستند عبارتند از:

مدت زمانی که کاربر بر روی صفحه سایت مکث می کند.
تعداد کلیک های داخل صفحه توسط کاربر که به لینک های داخلی دیگر و یا صفحه های SPOOK داده شده اند.
قرار دادن کامنت توسط کاربر در انتهای سایت که نشانه همکاری کاربر با سایت تولید کننده است.
سابقه قبلی کاربر در خواندن مطالب قدیم سایت
سر زدن دوباره کاربر به سایت با کمک آدرس سایت که نشان دهنده رضایت کاربر از مطالب سایت هست
وارد نشدن کاربر به صفحه های دیگر داخل سایت که مشخص می کند کاربر پاسخ خودش را در داخل سایت من پیدا کرده.