Menu
نویسنده مطلب : سعید شمس

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا واقعا انتخاب رشته ی من درست بوده است؟

آیا ادامه تحصیلم در این رشته درست بود ای باید رشته ام را عوض می کردم؟

آیا واقعا تلاش های بی حد و حساب روزمره ام در همان مسیری بود که می خواستم؟

آیا دوستانم و هم اتاقی هایم را به بهترین نحو انتخاب کردم؟