Menu
نویسنده مطلب : مجتبی بابائی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


با سلام

موضوعی که مطرح می کنم مربوط به ادامه تحصیل و سربازی هست که بعد از دریافت مدرک کاردانی برق قدرت و قبولی در مقطع کارشناسی برق الکترونیک و عدم شناخت بازار کار این رشته به خدمت سریازی رفتم و پس از سربازی به ادامه تحصیل در رشته کارشناسی برق قدرت مشغول شدم و درمرحله بعد ادامه تحصیل در مقطع ارشد در دو رشته برق قدرت و MBA  بود که از هر دو انصراف داده و به ادامه تحصیل در آن برهه زمانی خاتمه دادم.

شرح ماجرا و راهکارهای من به مجتبی آن زمان:

بعد از اخذ مدرک کاردانی  وقبولی در کارشناسی الکترونیک به خدمت رفتم و اگر با توجه به خطاهای شناختی و ترس از دست دادن که در تصمیم گیری وجود دارد، تصمیم به ورود به ورود به این رشته را می گرفتم بهتر بود زیرا با توجه به صحبت اطرافیان که این رشته فلان است ، رفتن به این رشته باعث عقب ماندن از فلان کار می شود تصمیم رفتن به سربازی را گرفتم.

حال در ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی  جهت تصمیم گیری راهنمایی های زیر را به مجتبی آن زمان می دهم که ابتدا جواب سوالات را بدهد و سپس تصمیم خود را بگیرد:

۱-ابتدا هدفت از ادامه تحصیل را مشخص کن.

۲-توکه شرایط کاری خوبی داری با شروع تحصیل باید حجم کار را کمی سبکتر کرده و قاعدتا از درآمد و برخی جریانات کاری  کاسته می شودمگر هدف تو پیشرفت در این کار نیست؟

۳-آیا تو که ادامه تحصیل بدهی مگر نمی خواهی همین کار فعلی را انجام دهی؟ پس  چرا این رشته را می خوانی؟

در مرحله بعد هنگام تحصیل در مقطع ارشد برق که در روز اول کلاس قبل از اتمام کلاس انصراف داده می گوییمکه با توجه به سوالات زیر سعی بر تصمیم گیری منطقی داشته باش:

۱-چرا ادامه تحصیل در این مقطع را انتخاب کرده ای؟

۲-چرا تو که می خواهی انصراف دهی چندماه وقت گذاشته ای برای  کنکور.

۳-هدف بعد از انصراف چیست؟وسوالاتی از این قبیل که فکر می کنم در بحث فرایند دوگانه اندیشیدن وتصمیم گیری مطرح باشد.

اما در مورد ارشدMBA نیز پیشنهاداتی نیز به او(مجتبی) می داد:

۱-علت ادامه تحصیل در این رشته چیست و چرا رشته برق را انصراف دادی؟

۲- آیا چون دیگران میگویند این رشته خوب است می خواهی آنرا بخوانی؟

۳- آیا معلوم است که بعد از شروع پس از مدتی تصمیم به انصراف گرفتی (با توجه به داشتن سابقه انصراف) چه برنامه ای برای بعد خواهی داشت؟

و در هنگام انصراف این رشته به او می گفتم تو که علاقه زیادی به این رشته داشتی چرا تصمیم به انصراف گرفته ای؟

با توجه به شرایط شغلی مگر این رشته برای تو مفید نیست ودر شغلت به کار تو نمی آید؟

نکته: دوستان عزیز هدف از اسم بردن چند رشته فقط جهت روشن تر شدن موضوع بود و هیچ گونه هدف خاصی نداشته و  هیچ کاربردی ندارد.