Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

تجربه شادی و گاوداری زندگی


اتلاف شادی توی زندگی من خیلی زیاده واون به خاطر اینه که در انجام کارهای روز مره وشادیها ، بیشتر به فکر محیط اطراف وواکنش های دیگران  بوده که متا سفانه با در گیر شدن ذهن  کارائی شاد بودن  به شدت کاهش پیدا میکنه .

خوشبختانه  با تمرین حضور در زمان وتمرکزبیشتر اوضاع خیلی بهتره شده وامیدوارم با مطالعه وصرف وقت بیشتر  دروس کارگاه زندکی شاد  با کمک شما عزیزان  شاهد افزایش  لحظات شاد  درونی در زندگی باشم .