Menu
نویسنده مطلب : رحیم

مطلب مورد بحث:

اثرات انجام چند کار همزمان بر روی مغز


من خودم از جمله افرادی بودم که عادت انجام چند کار بصورت موازی را بسیار داشتم  فرضا وقتی داشتم متن متمم می خواندم همزمان فایل صوتی رادیو مذاکره گوش میدادم وبا این کار احساس میکردم هم از وقت خودم بصورت بهینه استفاده می کنم و میزان یادگیری بیشتر شده ولی تقریبا چند ماهی است که نه در مطالعه و نه در فعالیت های دیگر همچون غذا خوردن یا اس ام اس دادن و… فعالیت موازی ندارم  بقولی مدل ذهنی ام در این زمینه تغییر کرده است