آمنه آخوندزاده - هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله
Menu
نویسنده مطلب : آمنه آخوندزاده

مطلب مورد بحث:

هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله


در تصمیم های اشتباه زندگی من ضعف در تقریبا همه این خرده مهارت ها دیده میشه که در هر موقعیتی با ضعف در یک خرده مهارت به تصمیم اشتباهی رسیده ام.

ضعف در تفاوت بین چیزهایی که نمی دانم و چیزهایی که نمی توانم بدانم و همچنین تحمل ریسک پایین باعث شده خیلی وقت ها تصمیمی که باید رو نگرفته ام.

ولی در بزرگترین تصمیم اشتباه زندگی ام مساله را درست تشخیص ندادم و نپرسیدن سوال درست از خودم باعث شد تصمیم اشتباهی بگیرم و در نتیجه؛ سلسله اشتباهات بعدی و هزینه های بسیار زیاد این تصمیم اشتباه پیش امد.

دو سال از زمانی که می دانستم تصمیمم اشتباه بوده و در دراز مدت من این نتایج رو نمی پذیرم تا زمانی که دست به اقدام زدم و تصمیم درست رو گرفتم طول کشید و این تاخیر در تصمیم گیری هم به علت ضعف در linked decisions بود که نمی تونستم ارزیابی درستی از اینکه چه موقعیت ها و فرصت هایی رو از دست می دهم و چه فرصت هایی بدست می آورم داشته باشم.