Menu
نویسنده مطلب : محسن موسایی داریان

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز (تجزیه):
بحران بانکی به وجود آمده در کشور به این دلیل است که مجوز تاسیس بانک ها به بخش خصوصی واقعی داده نشد و ارگان های مختلف اقدام به تاسیس بانک های مختلف کرده و با توجه به سابقه ضعیف دولت و شبه دولت در بنگاه داری این شرایط از روز اول هم قابل پیش بینی بود.
رویکرد سنتز (ترکیب):
بحران بانکی به وجود آمده در کشور ناشی از دلایل متعددی است که برای سهم هر کدام از این عوامل باید به صورت جداگانه تحقیقات علمی انجام شود. این دلایل عبارتند از:
۱) اجازه بانک داری به بخش شبه دولتی
۲) تحریم های بین المللی و تاثیر آن بر روی فضای کسب و کار ایران
۳) ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و به سبب آن روی آوردن بانک ها به بنگاه داری و خریدن املاک لوکس و در نتیجه فریز شدن سرمایه ها