Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

سیلوگرام - استعداد یادگیری کلمات در زبان های دیگر


این درس به نسبت درس های دیگر استعدادیابی، کامنت های کمتری دارد. علت هم مشخص است. تعداد کمی از افراد سرسختانه این استعداد خود را دنبال کرده اند و تعداد کمتری از افراد تمایل به نوشتن این دارند که به دنبال آن نرفته اند.

در گذشته ای دور، اولین معلم زبان ما بسیار عصبانی و ترسناک بود. به هر سختی بود گذشت و دومین معلم زبان ما معلمی خوش ذوق بود که به آموزش علاقه داشت. نمایشنامه نویس هم بود و نمایشنامه اش را  بازی کردیم و مقام اول استان فارس کسب کردیم. ساکن شهر کوچکی بودیم و استعدادهای این مرد نمود داشت.

یک روز معلم کلاس را گروه بندی کرد تا بچه های قوی در زبان با بچه های ضعیف کار کنند. برای آنکه نشان دهد که همه می توانند زبان دوم یاد بگیرند، ضعیف ترین نفر را انتخاب کرد و پای تخته برد. املای یک کلمه بسیار سخت را همراه با معنی آن در چند دقیقه به آن دوستمان یاد داد. همه شگفت زده بودیم.

بعد معلم از ما خواست که با حوصله به همکلاسی هایمان درس بدهیم و برای جبران اشتباهاتشان به آن ها فرصت بدهیم. سریع جواب صحیح را نگوییم و اجازه بدهیم که طرف مقابل کمی فکر کند.

در طول ۱۵ سال گذشته هم دانش آموز زبان انگلیسی داشتم و هم زبان عربی. تعداد کمی از افراد بودند که واقعا یادگیری زبان برایشان سخت و غیرممکن بود. کمی تمرکز، کمی اراده و البته روش درست تدریس به یادگیری کمک زیادی می کند.

امیدوارم کسانی که این کامنت را می خوانند و البته از یادگیری زبان واهمه دارند، بدانند که هیچ وقت برای ورود به دنیای جدید زبان دوم  دیر نیست.