Menu
نویسنده مطلب : محمد فروتن

مطلب مورد بحث:

تصمیم های سخت زندگی و درد راه‌های نرفته


در بسیاری از اوقات ما فقط فرصت یک انتخاب را داریم.

اگر ممکن بود، مثلاً توان یا امکانات و یا شرایطی که در آن قرار داشتیم اجازه می داد حتماً چند راه را می رفتیم .

زیرا در تصمیم ها کاملاً با چشم باز نیستیم. همیشه جایی برای تردید وجود دارد.

فقط آنهایی که با خودآگاهی کامل و با اشراف بر این که دقیقاً می دانند که چکار می کنند، کمتر دچار این حس می شوند .