حسن کشاورز فضل - انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱-در  این زمینه  می توان اشاره نمود به  بازارهای بالقوه و بازار های هدف زیرا اولی از جنس آینده پژوهشی است و دومی از جنس انتخاب مناسب استراتژی  کسب و کار .
۲- در خصوص تاسیس کارخانه آب معدنی :
الف- بازار بالقوه : شامل تمام کسانی که تمایل به خرید آب سالم و نوشیدنی ارزان قیمت هستند را می توان اشاره کرد
ب- بازار آماده : بازاری که هم منابع مالی و هم علاقه خرید در آن وجود دارد (سوپر مارکت ها ،غرف و میادین تره بار ،هاپیر مارکت ها ،مراکز خاص مثل هواپیمایی و قطار ها
پ- بازار هدف: با توجه به اینکه در این صنعت به دلیل حاشیه سود پایین محصول و ارزش فزوده کم آن سیستم حمل و نقل تا حد زیادی  هزینه به قیمت تمام شده محصول اضافه می نماید پس مسلما باید بازار هدف خود را بر پایه محاسبات طوری انتخاب نمایم که با احتساب کرایه حمل از زقیب محلی آن منطقه قوی تر و با قیممت مناسب تری برخوردار باشم
ج- بازار تحت نفوذ : بازار که در آن در حال حاضر عرضه و خرید صورت می گیرد به طور مثال مرکز شهری که در آن کارخانه آب معدنی تولید می شود
اطلاعات لازم جهت تخمین  اطلاعات از چهار بازار :
۱-برآورد میزان فروش محصول رقبا در بازار های هدف ؟
۲-برآورد میزان هزینه جهت حضور در بازار های هدف؟
۳- اندازه بازار های هدف ،بالقوه ،آماده ؟
۴- تعداد تنوع برند در هریک از چها بازار گفته شده ؟
۵- میزان هزینه انجام شده جهت حضور در هریک از چها بازار  مورد نظر ؟
۶- تعداد مشتری جذب شده در بازار های آماده و بازار های هدف ؟ و بازار های تحت نفوذ؟
 
 راه اندازی وبلاگ در حوزه  تربیت فرزندان :
۱-بازار بالقوه :جمعیت جوان ازدواج کرده  و دانشجویان و مراکز نگهداری و آموزش  کودک
۲- بازار آماده : خانواده های که دارای فرزند هستند و معمولا در سنین تولید تا نوجوانی قرار می گیرند ؟
۳- بازار هدف :خانواده های که فرزندانی بین ۵ تا ۱۲ سال دارند بهترین زمان شکل گرفتن شخصیت
۴- بازار تحت نفوذ : خوانندگانی که دارای کد اشتراک هستند و دایما در سایت و وبلاگ در حال بازدید هستند بر اساس بازخورد های آماری سایت
 
دلایلی که یک کسب و کار انتخاب می کند تا بازار هدفش از بازار آماده کوچک ترباشد می توان به عناوین زیر اشاره نمود ؟
۱-نداشتن بینیه کافی مالی و انسانی جهت پوشش تمام بخش بازار آماده
۲-در حال تست محصول و یا خدمت خود بودن در بازار کوچکتر
۳-نداشتن بازخورد کامل از نوع کسب و کار خود
 
۴-تخصصی نمودن کسب و کار خود