Menu
نویسنده مطلب : هدی جعفری

مطلب مورد بحث:

اولویت‌بندی فاکتورهای تصمیم گیری در مدیریت و کنترل پروژه


کم توجهی به امنیت در پروژه های نرم افزاری

در پروژه های نرم افزاری معمولا به دلیل عدم آگاهی و یا نداشتن نبود زمان و هزینه کافی امنیت نرم افزارها جدی گرفته نمی شود. این کار باعث سوء استفاده مهاجمان و تحمیل هزینه های زیاد به خصوص در پروژه های حساس مانند نرم افزارهای بانکی، حوزه سلامت، نظامی و … می شود.

به طور مثال در نرم افزارهای بانکی عدم توجه به امنیت می تواند باعث سوء استفاده مهاجمان از حساب کاربران و برداشت وجه شود. در سامانه های حوزه سلامت عدم توجه به امنیت می تواند باعث قطعی وخرابی داستگاه های حساس و فوت بیماران شود، …