Menu
نویسنده مطلب : رضا علی یاری

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی رادیو متمم: استعدادیابی


با گوش کردن به این فایل صوتی به این نتیجه رسیدم که در جامع ما پدر و مادرها به دلیل اینکه خودشان به چیزی که میخاستن نرسیدن (یا استعداد نداشتن یا محیط آماده نبوده و یا امکانات محیا نبوده) تلاش می کنند تا فرزندانشان را به خواسته ها و آرزوهای خودشان به هر زور و زحمتی که هست برسانند و اصلا بحث استعداد و استعدادیابی مطرح نیست. و یا بیشتر به فکر آینده مالی و راحتی فرزندان هستند برای همین همگی یا میخواهند دکتر شوند یا مهندس.