Menu
نویسنده مطلب : محمد ف

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


درباره مورد دوم :

اکثر ما قفس هایی خود ساخته داریم که متشکل از عقاید، سنت ها و باورهایمان است. بسیاری از این محدودیت های خودساخته نه بخاطر اصول اخلاقی که بخاطر باورهای اشتباه ماست.

باورهایی که باعث می شود ما خود را قربانی شرایط بدانیم نه عملکرد خودمان، باورهایی که اجازه نمی دهد پرواز کنیم و … بسیاری از ما تنها اگر لحظه ای مکس کنیم، بالا بیاییم و این قفس ها را مشاهده کنیم ، می توانیم اشتباه بودنشان را ببینیم .

شکستن این قفس ها راحت نیست اما شدنی است. امیدوارم ما جزو گروه آگاه باشیم و قفس های بی مورد را کنار بگذاریم.