Menu
نویسنده مطلب : محمد نصری

مطلب مورد بحث:

چه کسی مقصر است؟


آدم ها از ملامت شدن گریزانن و این که کسی بهشون بگه ضعف داری حس خوبی نمیگرن. دنبال مقصر گشتن به نظر من فرار از همین ملامت شدنه. حتا در خیلی از موارد فرد اگه کمی با خودش فکر کنه میبینه در فلان ماجرا تقصیر اون هم بوده اما یه مقاومت ذهنی براش وجود داره که بپیذره خودش حتا کم هم شده مقصر بوده و این نپذیرفتن رو در ذهن خودش هم داره و برای این که منتالی هم آروم باشه از درون جوری سناریوها رو در ذهنش میچینه که خودش هم بپذیره مقصر نیست.
اگه بخوام موضوع رو کمی ایرانیزه کنم یه دلیل دیگه‌ای که به ذهنم می‌رسه ما ایرانی‌ها معمولن زیر بار نمیریم و هیچ موقع خودمون مقصر در هیچ اشتباهی نمی‌دونیم اینه که واکنش طرف مقابل (فرد، گروه، سازمان و …) در روبه‌رو شدن با یک مقصر به شکل اشد مجازاته… یعنی فرد می‌بینه که اگه بگه من مقصر بودم و اشتباهی رو انجام دادم با هجمه‌ی زیادی از انتقادات و ملامت‌ها روبه‌رو میشه سعی می‌کنه هر جوری شده موضوع رو گردن کسی یا چیزی بندازه و دائمن توجیه کنه… مخصوصن اگه بدونه که ممکن از او به دلیل مقصر شناخته شدن امتیازاتی هم کم بشه.