Menu
نویسنده مطلب : محمدامین نجفی

مطلب مورد بحث:

برون سپاری چیست؟ | مزایا و معایب و مشکلات برون سپاری


اگر تصمیم به برون سپاری قسمتی از پروژه خود دارید به نکات زیر که حاصل تجربه من و دوستانم در چند نمونه برون سپاری است، دقت کنید:

۱- اگر می توانید، حتما پروژه را بین دو یا چند شرکت با قیمت و توانایی های مشابه تقسیم کنید.

۲- اگر پروژه آنقدر بزرگ نیست که بین دو یا چند شرکت مشابه تقسیم کنید، کاملا آمادگی جایگزین کردن شرکتی را به جای شرکت برنده، در صورت وقوع هرگونه مشکلی داشته باشید.

۳- اگر شرکت برنده برون سپاری، قیمتش در مقایسه با شرکت های جایگزین در یک حدود مشابه نیست و بسیار کمتر از آنهاست(بیشتر از ۲۰-۳۰ درصد) ضمن بررسی دقیق دلیل این موضوع، در بودجه بندی پروژه، قیمت شرکت هایی را در محاسبات در نظر بگیرید که در صورت حذف شرکت برنده، مجبور به همکاری با آنها خواهید شد.

۴- در برون سپاری هرچه مراحل نظارت در طول پروژه بیشتر باشد، ریسک کمتر است. لطفا فقط به چشمانتان اعتماد کنید.

۵- اگر از نظر توانایی فنی فقط یک یا دو شرکت برای برون سپاری وجود دارند بهتر است در صورتی که امکانش برای شرکتتان وجود دارد، توانایی انجام پروژه را در شرکت خودتان ایجاد کنید و آنرا برون سپاری نکنید.

۶- بخش های کلیدی(توانمندی اصلی شرکت) را برون سپاری نکنید تا به دست خود، برای خودتان رقیب درست نکنید.

۷- اگر در زمینه موضوع برون سپاری شده، تخصص کافی ندارید، خواهشاَ، لطفاَ، حتماَ مشاوری کاملا مسلط بر موضوع، برای نظارت بر پیمانکار انتخاب نمایید. می توان مثل یک سایت خبری هر روز نمونه ای از پروژه هایی را مثال زد که از این ناحیه، ضربات سهمگینی خورده اند که البته برای کسی هم مهم نیست!