Menu
نویسنده مطلب : سجاد ص

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


درود به دوستان متممی ام،

من از متمم خواهش می کنم درنظر داشته باشد همه متممی ها تپش قلبشان به مطالب آن بسته است، عنوان “خداحافظی برای همیشه” وقتی امشب پس از نردیک به ده روز غیبت به متمم برگشتم من رو به یاد جمله غم انگیز جناب شعبانعلی در آخرین گردهم آیی سال ۹۴ مبنی بر عدم برگزاری این گونه نشست ها انداخت که نشاید چیزی شده و ما بی متمم باشیم.

:) خدارو شکر به خیر گذشت، که ما نه با متمم خداحافظی می کنیم و نه رهایش… حتی برای اندک زمانی !

تندرست باشید