Menu
نویسنده مطلب : رویا

مطلب مورد بحث:

آزمون تشخیص و تفکیک رنگ


هرچند که در تشخیص رنگ‌ها از خودم انتظاری جز صفر نداشتم و قبولش یه ذره سخته ;) اما خب دیگه چه میشه کرد، باید پذیرفت :)
۴ شدم. دو بار هم انجامش دادم؛ یکبار با عینک و یکبار بدون عینک. هر دو بار هم چهار شدم ولی ضعفم در تشخیص، از دو طیف رنگ متفاوت بود. وقتی با عینک بودم یه ذره مشکل در تشخیص طیف رنگی از آبی کبود به هلویی وجود داشته و بدون عینک گویا ضعفم در تشخیص سبز- آبی بوده.