Menu
نویسنده مطلب : soofi

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


من در انجمنی عضوم از اونجایی که برام مهم بود که تنها کار مفیدی هرچند کوچک انجام بدم و بیشتر کار در پشت صحنه انجام میدادم و مهم نبود که حتما تو دیدباشم.. اماحقیقتش اینه که حتی اگه ارومم باشی و نخوای تو حاشیه باشی و فقط دنبال انجام کاری باشی بعد از مدتی ممکن ببینی بقیه همش در همون حد ازت انتظار دارند و منم متوجه میشدم و مثلا در مراسم دیگه ای که میدونستن اطلاع دارم ازم میخواستن و اونجا سعی می کردم یه جورایی رفتار میانه داشته باشم و متوجه میشدم که تعجب می کردند و یه جوری نظرشون جلب میشد..(که اینجا هم بحث توسعه مهارت های فردی مطرح میشه به نحوی باید مهارتی باشه که ابراز بشه و بعد بحث درست ابراز شدنش..)

ولی سخته رفتار میانه داشتن و اینکه همونطور که گفته شد در جاهای مختلف میتونه متفاوت باشه..

ولی به هر حال من همچنان میخوام  واس بهتر شدن تلاش کنم..