Menu
نویسنده مطلب : نویدمعین زاده

مطلب مورد بحث:

درسهای پیتر دراکر: گذشته همیشه چراغ راه آینده نیست


سلام
صنعت چاپ یکی از مشاغلی است که بزودی این خطر حذف شدن را تجربه خواهد کرد.از آنجایی که قیمت کاغذ ظرف یکسال حدود ۵ برابر شده و از طرفی تبلیغات در  شبکه های اجتماعی نسبت به چاپ خیل ارزانتر است . یا به نوعی چاپ کتاب که با وجود کتابهای دیجیتال و صوتی کم کم از رونق افتاده است.