Menu
نویسنده مطلب : هژیر ضیایی

مطلب مورد بحث:

جملاتی از ادوارد دمینگ


نکته مهمی که امروزه مدیران ما در گیر آن هستند توهم بلد بودن است متاسفانه در کشور ما مدیران یا به واسطه روابط یا توسط پدران پولدار مدیر می شوند و تفکر مدیریت کمتر در بستر شرکت ها جریان دارد وقتی وارد خیلی از شرکت ها می شوم و به عنوان مشاور کسب و کار شروع به کار می کنم با تفکرات متضادی متوجه می شوم که به دلایل مالی در کنار هم کار می کنند نبود چشم انداز مشترک و نبود فلسفه و عقاید مرتبط در روح شرکت چیزی است که انسان را سخت آزرده می کند