Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


خودم به شخصه زیاد با این مسئله درگیر بودم که برای شاد کردن حال دیگران کارهای زیادی رو انجام می‌دادم و توقع این رو داشتم بقیه هم عین من برخورد کنن.

بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که بیام و اول از همه بر اساس ارزشی که افراد برای من دارند؛ دسته بندی کنم. نتیجه این شد که تونستم با سطح توقع معقول‌تری با افراد ارتباط داشته باشم و رفتار منصفانه‌تری برای طرف مقابل باشم.