مهشید افشایی - مثل آب برای شکلات usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

مثل آب برای شکلات


جایی خوندم این کتاب در سایت آمازون جزو ۱۰۰۱ کتابی هست که قبل از مرگ باید خوند. من خیلی سال پیش این کتاب رو خریدم و خوندم. اما یکبار نه بلکه دهها بار. یادمه تا حدود صفحه بیست، سی در مقابل وسوسه کنار گذاشتن  کتاب به علت اینکه ازش سر در نمیارم حسابی مقاومت کردم. بعد به یکباره مسافری شدم در مکزیک. فضای داستان و برقراری ارتباط عمیق با تیتا (قهرمان داستان) از جمله بهترین خاطرات من از خواندن چندین باره کتاب است. منم یکی دو جمله کوتاه از کتاب رو براتون نقل می کنم.

” تیتا با تمام عشق خود دریافت که چگونه آتش عناصر را دگرگون می کند، چگونه یک چانه آرد ذرت به یک گرده نان تبدیل می شود و چگونه جانی که از عشق گرما نیافت، از زندگی خالیست.”