Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

فواید پیاده روی و مضرات آن و عادتهای ما در زمینه پیاده روی


یکی از بهترین کارهایی که یک مدیر میتونه بکنه اینه که مشکلات حاد کاری و پرسنلی رو در حین پیاده روی با طرف اصلی ماجرا به بحث بزاره. استیو جابز و خیلی از مدیران بزرگ دیگر هم به این موضوع توصیه کردن. خروج از محیط رسمی دفتر و القای حس توجه زیاد و خاص بودن طرف مورد بحث عوامل پیشبرنده جدی مذاکره خواهند بود.